آموزش صوتی اتصال به FTP در نرم افزار ES file explorer

توسط Mahedee
دسته بندی شده در آموزش

در این پست آموزش اتصال به FTP به وسیله ES file explorer را برای شما به صورت صوتی آماده کرده ام که در اختیار میگذارم.
در این آموزش از FTP ی کتابخانه برلین استفاده شده است.
“لینک دانلود مستقیم به آموزش صوتی اتصال به FTP در نرم افزار ES file explorer”