قوانین شرکت در دوره مقدماتی کار با نرم افزار Reaper

توجه داشته باشید که جلسه اول این آموزش برای آشنایی شما با طریقه تدریس مدرسان و همچنین پیدا شدن دیدگاه کلی برای شما در مورد موضوعاتی که در آینده این آموزش به آن پرداخته خواهد شد, رایگان خواهد بود.
لطفا شرایط شرکت در این دوره را با دقت مطالعه فرمایید.
۱. فرد باید در هنگام آموزش از کامپیوتر استفاده کند.
۲. فرد باید از اطلاعات کلی در مورد طریقه کار با کامپیوتر برخوردار باشد.
۳. فرد باید در مورد استفاده از تیمتاک آشنایی نسبی را داشته باشد. در سایتهای دیگر نابینایان میتوانید آموزش تیم تاک را پیدا کنید.
۴. در هنگام آموزش, فرد باید از هالت push to talk در تیم تاک و ترجیحا از هدفون برای گوش دادن به کلاسهای آموزشی استفاده کند. به این دلیل که:
الف. صداهایی که استریو هستند بهتر قابل درک خواهد بود.
ب. در صورت استفاده از هدفون تکرار و اکوی صدا از بلندگوهای فرد اتفاق نخواهد افتاد.
در صورت عدم وجود هدفون فرد میبایست در هنگامی که قصد صحبت دارد صدای بلندگوهای خود را کاهش دهد.
۵. در صورت عدم انجام تکالیف مشخص شده که توسط مدرسان جهت تمرین هنرجویان ارائه میشود، این گروه هیچ گونه تضمینی جهت یادگیری فرد ارائه ننموده و هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.
تلاش و کوشش جهت فراگیری مسائل مطرح شده در جلسات به عهده هنرجو بوده، و وظیفه مدرس فقط توضیح مباحث میباشد.
۶. ضبط، تکثیر، انتشار، اشتراک و یا هرگونه کپی برداری از جلسات، خواه به طور کامل و یا بخشی از آن ها اکیدا ممنوع بوده و مسئولیت اخلاقی خواهد داشت، و به عنوان نقض مجوز تکثیر تلقی شده و متخلف مورد پیگرد قانونی قاطع و مناسب قرار خواهد گرفت.
رفتن به صفحه نام نویسی